2010 m. rugsėjo 17 d.

Penktadienio eiliukas 31

Dovilės Talačkaitės kūrybinė kompozicija
...
***
...
O kas dabar tuos tiltus man nuties
ligi tavęs ligi baltos nakties
...
ir kas dabar tais tiltais vėl nuves
ligi tavęs pro aidinčias žvaigždes
...
o kas dabar sakys tebeesu
tava šviesa tarpu pilkųjų debesų
...
ir kas dabar taip su tavim draugaus
kaip žemė su spindėjimu dangaus
...
o kas dabar bus tyra ir kilnu
kaip amžini sniegynai ant kalnų
...
ir kas tau tyloje pasivaidens
nakčia rudens
...
...
/ANTANAS A. JONYNAS/

1 komentaras:

Related Posts with Thumbnails