2010 m. liepos 28 d.

Aguonos grūdeliai juodi

***
aguonos grūdeliai
juodi
drėgnoj žemėj

nuo
stiklo kalno
barsčiau mylimajam

mylimasis
jau aguonos sužydo

ritualai
žaidimai
ir šventės

dykuma atsitraukia

mylimasis
jau ir sunoko

ir byra
grūdeliai drėgni
juodon žemėn

tu nenori būti karalium

1 komentaras:

Related Posts with Thumbnails